SIAA 2021 Awards Ceremony

Nominee Videos

Govindan Venkatesan

Pankajam A

Pradeep Kumar

Praveen Sankarasubramanian

N Rajendra Prasad

Jegathalprathaban Rajesh

Pavithra B

Uma Priyadarshini P S

Sourav Poddar

Siva Ramya Sanam

Marslin Gregory

P V Naga Prapurna

Ramprabha Kumaravel

S A Mohamed Salim

V Pushparajesh

Rukkumani V

Kumar Natarajan

Govindan Venkatesan

Muralidharan Velappan

S A Sivasankari

SIAA 2021 Acceptance Speech Video & Photograph